Badania na rynek – Poddziałanie 3.2.1 POIR

Celem Poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek jest wspieranie projektów, które obejmują wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub też przez niego nabytych, których zadaniem jest doprowadzenie do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź usług z zachowaniem preferencji obowiązujących dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Więcej

Szybka ścieżka – czas na rozwój

Polacy od dawna słyną na świecie ze swojej wiedzy i umiejętności wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań chociażby w dziedzinie techniki. Co jest bardzo dobrym sygnałem, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w polskiej gospodarce. Biorąc jednak pod uwagę poziom, na którym są obecnie inne państwa europejskie, rozwój ten następuje zbyt powoli. Wynika to z wielu powodów. Więcej

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny - Strategor. Nie zmienił się jednak fakt, że nadal stanowi on bardzo atrakcyjną formę pozyskiwania środków, dzięki której można zakupić i wdrożyć nowe technologie. Aby móc jednak skorzystać z tej formy wsparcia, spełniony musi być warunek mówiący o tym, że dzięki zastosowaniu tychże nowych technologii możliwe stanie się wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – usług. Więcej

Szybka ścieżka – wspomaganie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania określanego mianem szybka ścieżka jest podniesienie innowacyjności w sektorze polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane ma być to dzięki wykorzystywaniu rezultatów segmentu prac B+R. Więcej

« Starsze wpisy